همه‌ی نوشته‌های نویسنده

موزه فضای باز ویلد و دانلند؛ زندگی در تاریخ انگلستان (قسمت دوم)

در موزه فضای باز ویلد و دانلند، بازدیدکنندگان می‌توانند نحوه زندگی مردم در ادوار مختلف انگلستان را تجربه کرده و درباره آن اطلاعات کسب کنند.

موزه فضای باز ویلد و دانلند؛ زندگی در تاریخ انگلستان (قسمت دوم)

ادامه خواندن موزه فضای باز ویلد و دانلند؛ زندگی در تاریخ انگلستان (قسمت دوم)

یونسکو هجدهمین میراث جهانی ژاپن را تعیین کرد

یونسکو هجدهمین میراث فرهنگی جهانی ژاپن را به فهرست دیگر آثار این کشور افزود. هدف آن‌ها شناساندن صومعه‌های مورد استفاده در دوران ممنوعیت مسیحیت در ژاپن است.

یونسکو هجدهمین میراث جهانی ژاپن را تعیین کرد

ادامه خواندن یونسکو هجدهمین میراث جهانی ژاپن را تعیین کرد